HobbyZone HBZ4930 Gearbox with Motor: Champ

HobbyZone

$41.17 
SKU: HBZ4930
Availability: 1 in stock

HobbyZone HBZ4930 Gearbox with Motor: Champ

Complete replacement gearbox and motor for the HobbyZone Champ.

Compatible models: HBZ4900, HBZ4952